środa, 19 lutego 2014

Ciekawa koalicja przeciw zachodniej zgniliźnie

To, co narzuca nam zgniły Zachód napawa obrzydzeniem każdego normalnego człowieka. Desperackie zabiegi - by normalność sprowadzić do poziomu zaściankowości, a dewiacje do codzienności - rozmaici postępowcy od lat usilnie próbują wdrażać w życie społeczne na wszystkich kontynentach. Jaki mają w tym cel? Chodzi o władzę i kontrolę. W zglobalizowanym świecie są jednak państwa, z którymi inżynierowie społeczni mają pewien problem - to: Rosja, Iran i Polska.

Okazją do bliższego przyjrzenia się sprawie jest niedawna wizyta w Polsce Michaela Jonesa, autora książki "Libido Dominandi". Pisarz wyjaśnia w jaki sposób rządzący wykorzystują rewolucję seksualną do zniewalania ludzi. Z książki dowiemy się jak demoralizacja seksualna i wszelka deprawacja używane są do zniszczenia całych społeczności! Dziś jednak nie o tym. Szczególnie bowiem warte uwagi jest to, które państwa - zdaniem pisarza - dają dobry przykład sprzeciwu. Jones wymienił: Watykan, Rosję, Iran oraz Polskę. O ile w przypadku Watykanu sprawa jest oczywista, o tyle warto przyjrzeć się trzem pozostałym państwom.

czwartek, 13 lutego 2014

Grzegorz Braun: TRZEBA WYKUPIĆ NASZYCH PASTERZY Z NIEWOLI BABILOŃSKIEJ

Na potrzebę wykupienia przez Naród Polski pasterzy Kościoła katolickiego zwrócił uwagę Grzegorz Braun. Reżyser, publicysta i dokumentalista w rozmowie Agnieszką Piwar z KSD przytoczył druzgoczące przykłady, w jaki sposób rządzące nami państwoktóre na pewno nie jest państwem polskimdoprowadziło do pozbawienia Kościoła suwerenności. Braun wskazuje m.in. na uwikłanie Kościoła przez włączenie go w charakterze żyranta w tzw. transformację ustrojową ll. 80./90., a następnie umowy euro-kołchozowe, czyli system korumpowania elit znany jako tzw. dotacje europejskie; uwikłanie Kościoła w system antypolskiej i antykatolickiej edukacji wg kołłątajowsko-stalinowskiego systemu spod znaku Komisji Edukacji Narodowej; wreszcie -uwikłanie w system wyzysku fiskalnego przez wpisanie Kościoła katolickiego w PIT. Zdaniem Grzegorza Brauna to tragiczne i bardzo źle rokujące fakty. Jego zdaniem można ten tragiczny trend odwrócić realizując pozytywny program oparty o trzy ośrodki „pracy organicznej”: KOŚCIÓŁ, SZKOŁĘ i STRZELNICĘ.

piątek, 7 lutego 2014

Europa Środkowo-Wschodnia potrzebuje realizowania Idei Jagiellońskiej

Na potrzebę realizowania Idei Jagiellońskiej w Europie Środkowo-Wschodniej zwrócił uwagę ks. prof. Stanisław Koczwara, podczas uroczystego otwarcia wystawy „Unia Horodelska 1413-2013” w Bibliotece Uniwersyteckiej KUL w Lublinie. Ten jeden z najwybitniejszych na świecie teologów dziejów, z wykształcenia archeolog chrześcijański zauważył, że to Kościół – wychowawca narodów – powinien realizować tę ideę, ponieważ politycy nie są do tego zdolni, gdyż nie wychowali się na klasycznych wartościach.

Ks. Stanisław Koczwara, związany z Instytutem Teologicznym w Wilnie jest fundatorem tablicy upamiętniającej historyczne przymierze Polski i Litwy. Jej uroczyste odsłonięcie i poświęcenie odbyło się 6 października 2013 r. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wilnie. Tablica znajduje się przy Ołtarzu Świętej Jadwigi Andegaweńskiej. Umieszczono na niej motto będące fragmentem z aktu Unii Horodelskiej, które brzmi: „Nie dozna łaski zbawienia, kto się na Miłości nie oprze”. To właśnie w Horodle oba kraje zobowiązały się do tworzenia wspólnoty zbudowanej na miłości – zwraca uwagę ks. Koczwara. Przymierze zawarte przed sześcioma wiekami dało fundament Idei Jagiellońskiej.

poniedziałek, 3 lutego 2014

Silna rodzina drogą do silnej Polski – historia Prymasa Hlonda

Życiorys osoby, która w praktyce realizowała Katolicką Naukę Społeczną, stanowiącą odpowiedź na wyzwania stojące przed Polską i Polakami przedstawił senator Czesław Ryszka. Publicysta tygodnika „Niedziela”, podczas konferencji KSD w Hebdowie wygłosił wykład pt. „Przeszłość i przyszłość Polski w wizji prymasa Augusta Hlonda”. Prelegent, który w ub. r. wydał książkę: "PRYMAS ZE ŚLĄSKA Sługa Boży Kardynał August Hlond (1881-1948)" określił bohatera swojego wykładu mianem „osoby, która należy do najwybitniejszych hierarchów w Polsce”.