wtorek, 29 kwietnia 2014

Polska-Białoruś bez żelaznej kurtyny

Fot. od lewej: A. Babienia, T. Żak, E. Shvaiko
Niezwykle obiecującym efektem wywiadu jakiego udzielił mi Tomasz A. Żak, autor książki „Dom za żelazną kurtyną. Listy do Pani S.”, był kontakt jaki nawiązało z nami przedstawicielstwo dyplomatyczne Republiki Białorusi w Polsce. Książka tego znanego polskiego twórcy teatru alternatywnego w zaskakujący sposób pięknie opowiada o polskich Kresach leżących dzisiaj w granicach państwa białoruskiego. Poproszono mnie o pomoc w zorganizowaniu spotkania z Panem Żakiem, do czego doszło 28 kwietnia, a niżej podpisana miała przyjemność temu towarzyszyć.