sobota, 8 grudnia 2012

Hebdów 2012 - Forum Dziennikarzy Katolickich

Dzięki uprzejmości Ojców Pijarów, w dniach od 30 listopada do 2 grudnia 2012 r. jako sekretarz Zarządu Głównego KSD zorganizowałam w Hebdowie pod Krakowem Forum Dziennikarzy Katolickich. Spotkanie zgromadziło ludzi mediów i Kościoła, a także działaczy społecznych, którzy obradowali w gotycko-barokowym ponorbertańskim klasztorze z 1160 roku, gdzie mieści się Centrum Wiara i Kultura.


Celem spotkania było wzajemne poznanie się, wymiana doświadczeń o naszej pracy a także próba wzajemnego ubogacenia w tym co dotyczy naszych katolickich wartości wpisywanych w nasze serca i historię naszej Ojczyzny. Naszym pragnieniem było, aby spotkanie to przekształciło się na bazie prowadzonych refleksji i dyskusji w ogólnopolską strukturę współpracy medialnej na rzecz Kościoła i naszego Narodu. Zaproszenie do udziału w FDK w Hebdowie przyjął abp. Wacław Depo, metropolita częstochowski, Przewodniczący Rady Episkopatu ds. Środków Społecznego Przekazu. Wśród gości i prelegentów byli także: ks. prof Stanisław Koczwara z Instytutu Teologiznego w Wilnie, ks. prof. Tadeusz Guz z KUL, ks. prof. Andrzej Zwoliński z UPJPII w Krakowie, Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro - Prawo do Życia, Adam Bujak - fotograf Jana Pawła II i wielu innych wspaniałych Polaków.

środa, 5 grudnia 2012

Wystawa polsko-irańskiej przyjaźni. FOTOGALERIA!

- Ich przyjęcie, dla nas Irańczyków, było zaszczytem! Tymi słowami ambasador Islamskiej Republiki Iranu w Polsce Samad Ali Lakizadeh zapewnił o życzliwości jaką Naród Irański darzy Polaków. Przedstawiciel Iranu uczestniczył w uroczystym otwarciu wystawy „Polscy wychodźcy II wojny światowej w Iranie”. Ekspozycję umieszczono w Domu Polonii w Warszawie w dniach 29.11-13.12 br. z okazji przypadającej w tym roku 70. rocznicy przyjęcia przez Iran i gościny 120 tysięcy polskich uchodźców z terenu Związku Radzieckiego. Wystawa została przygotowana przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Ambasadę Islamskiej Republiki Iranu w Warszawie.