sobota, 27 lipca 2013

Odbudowę Polski powinno się oprzeć na określonych zasadach, które ustalił Bóg

altPrzemówienie wygłoszone podczas Zebrania z okazji XX-lecia Założenia USOPAŁ

- Teneryfa, 27 lipca 2013 r.

(...) Niech zatem taka Polska katolicka zwycięża także i dzisiaj na tym etapie dziejów Narodu i Ojczyzny, niech taka Polska katolicka bazuje na mądrości i wielkim dziedzictwie ducha minionych pokoleń naszych Rodaków – ocali je i dalej rozwinie – a nade wszystko niech nasza Polska katolicka buduje prawdziwie na Słowie Chrystusa, w którym stoją nam do dyspozycji wszystkie skarby Boga i świata, wieczności i czasu, abyśmy prawdziwie, zgodnie z życzeniem naszego wieszcza narodowego Cypriana Norwida, “zmartwychwstali”.

wtorek, 23 lipca 2013

Przywrócić prawdę, dobro i piękno w mediach Polski

Przemówienie wygłoszone podczas
XVIII Nadzwyczajnego Zebrania
Zarządu Głównego USOPAŁ
– Teneryfa, 23 lipca 2013 r.

(...) Kluczowym jest solidarne połączenie sił ducha w twórczym czynie dla dobra Narodu i Ojczyzny, Państwa i Kościoła na Ziemi Polskiej. Liczę, że z tym apelem dotrę za pośrednictwem USOPAŁ-u do ludzi dobrej woli w Polsce i poza jej granicami. Przecież media głównego nurtu, służące dalece złowrogim ideologiom paradoksalnie są tak naprawdę w mniejszości. One mają jedynie ogromne fundusze – z antypolskich źródeł – i nierzadko niestety poparcie rządu. Naród oraz społeczeństwo, które stanowią przecież większość, coraz wyraźniej odczuwają, że za pośrednictwem mediów są oszukiwane.