piątek, 20 grudnia 2013

Hebdów 2013 - KNS jako odpowiedź na wyzwania stojące przed Polską i Polakami

W dniach 6-8 grudnia 2013 r. w Hebdowie pod Krakowem odbyła się konferencja pt. "Katolicka Nauka Społeczna jako odpowiedź na wyzwania stojące przed Polską i Polakami". Konferencja zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy i Katedrę Katolickiej Nauki Społecznej Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie zgromadziła osoby duchowne, ludzi nauki, dziennikarzy i działaczy społecznych. Spotkanie rozpoczęło się od Mszy św. pod przewodnictwem ks. inf. Ireneusza Skubisia, redaktora naczelnego tygodnika "Niedziela".

piątek, 6 grudnia 2013

Wytresowani „pod klucz”

O edukacji z doktorem nauk prawnych Aldoną Ciborowską, rozmawia Agnieszka Piwar

Na początku września 2012 r. politycy Sojuszu Lewicy Demokratycznej rozpoczęli kampanię na rzecz zmian w systemie oświaty. Z Pani inicjatywy Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy wystosowało wówczas apel do polityków i środowisk katolickich w sprawie tzw. Lewicowego Dekalogu Edukacyjnego proponowanego przez SLD. Minął rok, a problem ten nie spotkał się z większym zainteresowaniem środowisk, do których apel był kierowany. Co takiego zaproponowali politycy lewicy, że konieczna była interwencja?

SLD podjęło temat i to wystarczyło. Pomyślałam, że nadarza się okazja, aby zwrócić się do środowisk katolickich z apelem o systematyczną analizę oraz o stworzenie własnego projektu edukacji dla Polaków katolików i wprowadzenie go w życie. Marzę o tym, żeby politycy katoliccy zrobili wielki rachunek sumienia. Edukacja w Polsce jest pod wielkim wpływem ideologii, a środowiskom katolickim jakby brakowało gorliwości. Edukacja została oddana walkowerem, a przecież nauka i edukacja nie powinny mieć z ideologią nic wspólnego. 

piątek, 29 listopada 2013

Iran stawia na równowagę i umiarkowanie

Iran postawił na równowagę i umiarkowanie – poinformowała wiceprezydent tego kraju, Masoumeh Ebtekar, która przebywała w Polsce  z okazji zorganizowanego w Warszawie Międzynarodowego Szczytu Klimatycznego (11–22 listopada). Przedstawicielka irańskiego rządu podczas kameralnego spotkania z dziennikarzami opowiedziała m.in. o linii politycznej nowego prezydenta Hasana Rouhaniego, w tym o podejściu Iranu do spaw międzynarodowych i wzbudzającej kontrowersje kwestii nuklearnej.

piątek, 22 listopada 2013

Czy wolność słowa w Polsce jest zagrożona?

Z dyrektorem Centrum Prawnego Ordo Iuris dr. hab. Aleksandrem Stępkowskim rozmawia Agnieszka Piwar

W Sejmie trwa debata nad uchwaleniem nowelizacji tzw. ustawy antydyskryminacyjnej, zgłoszonej przez polityków Ruchu Palikota i SLD. Na szkodliwość proponowanych regulacji zwraca uwagę Centrum Prawne Ordo Iuris. Ostrzegacie, że nowe prawo antydyskryminacyjne może w znaczącym stopniu wpłynąć na ograniczenie wolności słowa w naszym kraju. Na czym to będzie polegać?

Najistotniejsze w tym zakresie jest dążenie do zmiany definicji molestowania, pojmowanego jako forma dyskryminacji. Do tej pory, zgodnie z resztą z dyrektywami UE, pojęcia tego nie można było odnosić do treści publikowanych w mediach. W projekcie nowelizacji treści te są wyraźnie wskazane, obok treści reklam, jako te, których dotyczy zakaz molestowania. Zagrożenie to jest tym większe, że treść uznana za molestującą może być podstawą odpowiedzialności z tytułu naruszenia dóbr osobistych i podstawą wymierzenia zadośćuczynienia.

wtorek, 19 listopada 2013

Tu jest wszystko, czego potrzeba dzisiaj Polsce

Z senatorem Maciejem Grubskim, przewodniczącym polsko-irańskiej grupy parlamentarnej, rozmawia Agnieszka Piwar


W przeciągu kilkunastu miesięcy gościliśmy w Polsce dwie ważne osobistości reprezentujące Iran: wiceszefa irańskiego MSZ Ramina Mehmanparasta oraz dyrektora Izby Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa Iranu Mohammada Nahavandiana. Podczas pobytu w Warszawie delegaci z Iranu zapewniali o otwartości na współpracę z naszym państwem. Czy ze strony polskich władz jest już jakaś odpowiedź na zadeklarowaną przez Iran gotowość do podjęcia wspólnych działań? Mam tutaj na myśli przede wszystkim współpracę gospodarczą w dobie nałożonych przez Zachód sankcji na Iran.

Jeżeli chodzi o państwo polskie, respektujemy reżimy sankcyjne ustalane przez organizacje międzynarodowe, do których należymy – ONZ, UE. Nie naruszając sankcji, staramy się jednak utrzymywać z Iranem dobre stosunki dwustronne. Wynika to z bardzo pozytywnego rysu historycznego między Polakami a Irańczykami – kształtującego się już blisko 600 lat, a którego kulminacją były wydarzenia II wojny światowej, kiedy Irańczycy dali schronienie wielu tysiącom żołnierzy ewakuowanej z terenu ZSRR armii polskiej oraz skupionych wokół niej polskich cywilów, w tym licznych osieroconych polskich dzieci. Poprawne relacje z Iranem państwo polskie stara się utrzymywać na różnych poziomach: ambasadorów, wiceministrów. Jak to wpływa na kwestie gospodarcze? Są one realizowane dzisiaj nie przez państwa, ale przez prywatnych obywateli.

sobota, 16 listopada 2013

Wywiad z Samadim Alim Lakizadehem - ambasadorem Islamskiej Republiki Iranu w Polsce

- Ogromna część mediów w Polsce nie posiada niezależnych źródeł informacji i najczęściej czerpie je z kilku ważnych i znanych źródeł i agencji, które mają na celu bojkotowanie Iranu za pomocą informacji lub przedstawiają negatywne i jednostronne wiadomości - powiedział portalowi Konserwatyzm.pl Samad Ali Lakizadeh, ambasador Islamskiej Republiki Iranu w Polsce.


piątek, 4 października 2013

Sejm RP: politycy szykują zboczeńcom raj na ziemi

alt
Ekshibicjoniści, onaniści, pederaści, transwestyci, zoofile, homoseksualiści – ogółem wszelkiej maści dewianci już wkrótce poczują się w Polsce jak w raju. A co z normalnymi? Niech zbierają na adwokata! Politycy zasiadający w polskim (?) parlamencie – w imię równego traktowania (!) – szykują prawo, które zamknie usta dziennikarzom, wydawcom, nadawcom i redaktorom naczelnym. W praktyce oznacza to, że nie będziemy mogli zboczeńców nazwać po imieniu, czy też powiedzieć czegokolwiek, co urazi ich zboczoną naturę! 

czwartek, 3 października 2013

Władze III RP na usługach postbanderowców?

Rozmowa z płk. Janem Niewińskimkomendantem Placówki Armii Krajowej i komendantem Samoobrony wsi Rybcza w powiecie Krzemienieckim na Wołyniu, Przewodniczącym Kresowego Ruchu Patriotycznego, Wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Obchodów 70. rocznicy banderowskiego ludobójstwa.


W tym roku minęła 70. rocznica apogeum ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach polskich na Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich II RP. Jak to możliwe, że społeczeństwo polskie, w tym prawnicy IPN, zgodnie z prawdą historyczną określili tę okrutną zbrodnię jako ludobójstwo, a nasi politycy nie mieli tyle woli i nazwali tę zbrodnię potworkiem językowym: „czystka etniczna o znamionach ludobójstwa”? 

- Tak rzeczywiście to potworek językowy, a jednocześnie zniekształcający prawdę. „Dorobiliśmy się” w ostatnim 20-leciu polityków o znamionach polskości. Wracając do istoty pytania. Dzięki wieloletniej, niezłomnej postawie Kresowian oraz wsparciu kombatantów, patriotycznych ugrupowań i działaczy społecznych centralne uroczystości upamiętniające rocznicę były narodowym hołdem dla ponad 200 tys. Ofiar tej zbrodni. Stanowiły one również manifestację protestu przeciwko zmowie milczenia, zamazywania i fałszowania historii. Obłędna polityka wschodnia władz niby niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej, sprawiła, że naczelne struktury organów państwowych przeciwdziałały przywróceniu pamięci o tragedii Kresów Wschodnich II RP. Politycy ukształtowani według fałszywej doktryny Jerzego Giedroycia (przyjaciela Dmytra Doncowa), pod przemożnych wpływem sił postbanderowkich, traktowały interesy Ukrainy Zachodniej nadrzędnie do interesów polskich. Wziąwszy również pod uwagę, że władze w Polsce zdominowały – za naszym przyzwoleniem – nieprzyjazne nam mniejszości narodowe, ziejące antypolonizmem, powstał niekorzystny klimat dla przywrócenia prawdy historycznej i pamięci Ofiar ludobójstwa. Działalność sił postbanderowskich na Zachodniej Ukrainie, wypowiedzi publiczne i działania prezydenta Bronisława Komorowskiego oraz ministrów – Radosława Sikorskiego, Bartłomieja Sienkiewicza, Tomasza Nałęcza czy Andrzeja Kunerta, jak również postawa marszałków Sejmu i Senatu dobitnie świadczą o ich antypolskim nastawieniu.

sobota, 27 lipca 2013

Odbudowę Polski powinno się oprzeć na określonych zasadach, które ustalił Bóg

altPrzemówienie wygłoszone podczas Zebrania z okazji XX-lecia Założenia USOPAŁ

- Teneryfa, 27 lipca 2013 r.

(...) Niech zatem taka Polska katolicka zwycięża także i dzisiaj na tym etapie dziejów Narodu i Ojczyzny, niech taka Polska katolicka bazuje na mądrości i wielkim dziedzictwie ducha minionych pokoleń naszych Rodaków – ocali je i dalej rozwinie – a nade wszystko niech nasza Polska katolicka buduje prawdziwie na Słowie Chrystusa, w którym stoją nam do dyspozycji wszystkie skarby Boga i świata, wieczności i czasu, abyśmy prawdziwie, zgodnie z życzeniem naszego wieszcza narodowego Cypriana Norwida, “zmartwychwstali”.

wtorek, 23 lipca 2013

Przywrócić prawdę, dobro i piękno w mediach Polski

Przemówienie wygłoszone podczas
XVIII Nadzwyczajnego Zebrania
Zarządu Głównego USOPAŁ
– Teneryfa, 23 lipca 2013 r.

(...) Kluczowym jest solidarne połączenie sił ducha w twórczym czynie dla dobra Narodu i Ojczyzny, Państwa i Kościoła na Ziemi Polskiej. Liczę, że z tym apelem dotrę za pośrednictwem USOPAŁ-u do ludzi dobrej woli w Polsce i poza jej granicami. Przecież media głównego nurtu, służące dalece złowrogim ideologiom paradoksalnie są tak naprawdę w mniejszości. One mają jedynie ogromne fundusze – z antypolskich źródeł – i nierzadko niestety poparcie rządu. Naród oraz społeczeństwo, które stanowią przecież większość, coraz wyraźniej odczuwają, że za pośrednictwem mediów są oszukiwane. 

poniedziałek, 20 maja 2013

Iran zaprasza polskich przedsiębiorców

Od lewej: JE Samad Ali Lakizaeh, Mohammad Nahavandian
Do zainteresowania rynkiem irańskim zachęcał polskich przedsiębiorców Dyrektor Izby Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa Iranu Mohammad Nahavandian. W minionym tygodniu (6-8 maja) przewodził on delegacji handlowej, która gościła w Warszawie w celu odbycia negocjacji w Krajowej Izbie Gospodarczej. Na spotkaniu z dziennikarzami delegat zapewnił, że mimo sankcji nałożonych na jego kraj przez Zachód, wymiana handlowa między Polską a Iranem jest możliwa.

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

„Tylko Miłość jest twórcza” - spotkanie z ks. prof. Tadeuszem Guzem w Warszawie

altO Miłości i nienawiści w konwencji sokratejskich dialogów rozprawiano w niedzielę 28 kwietnia w Domu Rekolekcyjnym „Amicus” na warszawskim Żoliborzu. Gościem specjalnym był ks. prof. Tadeusz Guz, Dziekan Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. 

Niezwykłe wydarzenie rozpoczęto od wspólnej modlitwy, którą poprowadził ks. Stanisław Małkowski. Następnie, przed licznie zgromadzoną publicznością wystąpiła Wanda Pachla. Studentka Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odczytała fragment „Promethidionu” Cypriana Kamila Norwida.

Spotkanie, które poprowadził historyk dr Leszek Żebrowski zorganizowane zostało przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy. Połączono je z promocją drugiego tomu „Rozmów niedokończonych z ks. prof. Tadeuszem Guzem z lat 2007-2010”. 

sobota, 27 kwietnia 2013

Na imieninach u błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

Naród zjednoczony z Bogiem i braćmi zdolny jest wiele dokonać. Te słowa wypowiedziane niegdyś przez błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę przeświecały uczestnikom Mszy św. za Ojczyznę, która odprawiona została 23 kwietnia, w dniu imienin Kapelana "Solidarności". W kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, podobnie jak 30 lat temu, licznie zgromadzili się wierni zatroskani o losy Polski, wśród których nie zabrakło rodzeństwa księdza Jerzego. W Eucharystii, pod przewodnictwem ks. prałata Grzegorza Kalwarczyka uczestniczyły delegacje NSZZ "Solidarność" z różnych regionów – m.in. górnicy i hutnicy oraz jak zawsze wierne pielęgniarki. Swoją obecność zaznaczyły również takie organizacje jak: Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy oraz Unia Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej.

środa, 17 kwietnia 2013

KATYŃ

Kwiecień, to miesiąc, w którym szczególnie wspominamy zbrodnię katyńską. To właśnie w kwietniu 1940 roku rozpoczęto masowe egzekucje dokonywane na elicie polskiego narodu. W rocznicę tych tragicznych wydarzeń groby Ofiar komunistycznego reżimu nawiedzają ci, dla których pamięć o nich nie jest obojętna. Wyprawy do miejsc męczeństwa tysięcy Polaków od wielu lat organizuje Agencja Turystyczna „Wilejka” z Łodzi.
  
POSŁUCHAJ:

wtorek, 5 marca 2013

Katyń - 5 marca Dzień Pamięci

5 marca 1940 r. Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego podjęło uchwałę o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych przebywających w sowieckich obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz polskich więźniów przetrzymywanych przez NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej. W wyniku tej decyzji zgładzono około 22 tys. obywateli polskich.

niedziela, 13 stycznia 2013

Spotkanie noworoczne z Obrońcami Życia

Fundacja Pro – Prawo do Życia: Naszą bronią jest prawda! 

Ciężko sobie wyobrazić, że istnieje człowiek, który przejdzie obojętnie obok transparentów Fundacji Pro – prawo do życia. Bardzo realistyczne fotografie, przedstawiające brutalną prawdę o mordowaniu nienarodzonych u zdecydowanej większości odbiorców wywołują głębokie poruszenie i utwierdzają w przekonaniu, że aborcja to nic innego jak okrutna zbrodnia. 

Wśród marginalnej części, choć tej najbardziej krzykliwej, zdjęcia rozszarpanych dzieci wzbudzają wściekłość. Ktoś przecież demaskuje zbrodnie dokonywane i popierane przez pewną zwyrodniałą grupę interesów. Czyj to interes? Biznes aborcyjny popierany przez bardzo silne lobby, to nic innego jak dzieło Lucyfera, który wysługując się ludźmi z defektem sumienia dokonuje największej zbrodni w historii ludzkości.

POSŁUCHAJ:

niedziela, 6 stycznia 2013

Demaskujemy nową lewicę - spotkanie z ks. prof. Tadeuszem Guzem

Wielka misja Polaków

(…) Jako Polacy mamy wielką misję - ratować każdego. A ponieważ nie zawsze każdego się da, więc ratować tego, kogo można. Ale jedno powinno być w nas wszystkich, a już w Polaku-katoliku absolutnie: próbować ratować każdego człowieka, bez żadnego wyjątku” - zaapelował do Rodaków ks. prof. Tadeusz Guz. W konwencji „Rozmów niedokończonych...” przeprowadzanych na falach Radia Maryja i Telewizji Trwam, w piątkowy wieczór (4 stycznia) w Domu Rekolekcyjnym Amicus na warszawskim Żoliborzu, odbyło się spotkanie z tym wybitnym Uczonym. Debatę pt. „Czy także dzisiaj prawda może być podstawą dialogu międzyludzkiego?” poprowadził red. Jan Pospieszalski